Lãi


Là một fan não tàn của Toàn Chức Cao Thủ !!!
Dù đã nhai xong bản CV được gần 1 năm nay nhưng vẫn không thoát khỏi được hố đồng nhân của cái cộng đồng này !!!!
Nguyện dành cả thanh xuân để theo dõi Vinh Quang !
Quyết tâm ! Quyết tâm ! Quyết Tâm !
P/s: tui còn là một con fan não tàn của Mạc Phàm ! ~ Là một ninja lạnh lùng thặc đáng êu ~ <3
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
nữ thần Vinh Quang ~

Signature

Thế nhân kính ta tối cao chi thần, ta đối ngươi cúi đầu kính cẩn.

Đối trọng với Gia Thế của ta, chỉ có Bá Đồ của ngươi.

Bá Khí Hùng Đồ, Vĩnh Bất Ngôn Thoái.

by Cát Tường Tam Bảo.

[PJ Bá Đồ] Bá Khí - Hùng Đồ - Chiến Vô Bất Thắng!

Followers