Lãi


Là một fan não tàn của Toàn Chức Cao Thủ !!!
Dù đã nhai xong bản CV được gần 1 năm nay nhưng vẫn không thoát khỏi được hố đồng nhân của cái cộng đồng này !!!!
Nguyện dành cả thanh xuân để theo dõi Vinh Quang !
Quyết tâm ! Quyết tâm ! Quyết Tâm !
P/s: tui còn là một con fan não tàn của Mạc Phàm ! ~ Là một ninja lạnh lùng thặc đáng êu ~ <3
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
nữ thần Vinh Quang ~

Followers