FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
38
Bình luận
602
Chủ đề
38
Bình luận
602

Kho tranh ảnh

Chủ đề
88
Bình luận
603
Chủ đề
88
Bình luận
603

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
169
Bình luận
1,226
Chủ đề
169
Bình luận
1,226

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
339
Bình luận
3,809
Chủ đề
339
Bình luận
3,809

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
1,616
Bình luận
5,957
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
1,616
Bình luận
5,957

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
18
Bình luận
419
Chủ đề
18
Bình luận
419