FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
56
Bình luận
977
Chủ đề
56
Bình luận
977

Kho tranh ảnh

Chủ đề
806
Bình luận
2,268
Chủ đề
806
Bình luận
2,268

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
787
Bình luận
4,402
Chủ đề
787
Bình luận
4,402

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
1,252
Bình luận
10,436
Chủ đề
1,252
Bình luận
10,436

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
4,123
Bình luận
12,287
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
4,123
Bình luận
12,287

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
27
Bình luận
527
Chủ đề
27
Bình luận
527