• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
29
Messages
492
Threads
29
Messages
492

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
27
Messages
235
Threads
27
Messages
235

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
88
Messages
723
Threads
88
Messages
723

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
289
Messages
3,334
Threads
289
Messages
3,334

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
1,135
Messages
4,702
Threads
1,135
Messages
4,702

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
395
Threads
16
Messages
395