FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
57
Bình luận
950
Chủ đề
57
Bình luận
950

Kho tranh ảnh

Chủ đề
599
Bình luận
1,854
Chủ đề
599
Bình luận
1,854

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
626
Bình luận
3,285
Chủ đề
626
Bình luận
3,285

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
1,044
Bình luận
9,297
Chủ đề
1,044
Bình luận
9,297

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
4,141
Bình luận
12,202
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
4,141
Bình luận
12,202

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
24
Bình luận
511
Chủ đề
24
Bình luận
511