FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
45
Bình luận
748
Chủ đề
45
Bình luận
748

Kho tranh ảnh

Chủ đề
139
Bình luận
858
Chủ đề
139
Bình luận
858

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
308
Bình luận
2,092
Chủ đề
308
Bình luận
2,092

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
578
Bình luận
6,066
Chủ đề
578
Bình luận
6,066

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
2,456
Bình luận
8,240
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
2,456
Bình luận
8,240

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
20
Bình luận
455
Chủ đề
20
Bình luận
455