FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
58
Bình luận
969
Chủ đề
58
Bình luận
969

Kho tranh ảnh

Chủ đề
688
Bình luận
2,039
Chủ đề
688
Bình luận
2,039

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
686
Bình luận
4,017
Chủ đề
686
Bình luận
4,017

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
1,113
Bình luận
9,642
Chủ đề
1,113
Bình luận
9,642

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
4,239
Bình luận
12,470
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
4,239
Bình luận
12,470

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
24
Bình luận
515
Chủ đề
24
Bình luận
515