FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
50
Bình luận
799
Chủ đề
50
Bình luận
799

Kho tranh ảnh

Chủ đề
188
Bình luận
1,024
Chủ đề
188
Bình luận
1,024

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
366
Bình luận
2,338
Chủ đề
366
Bình luận
2,338

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
674
Bình luận
6,822
Chủ đề
674
Bình luận
6,822

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
2,880
Bình luận
9,121
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
2,880
Bình luận
9,121

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
21
Bình luận
470
Chủ đề
21
Bình luận
470