FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
32
Messages
541
Threads
32
Messages
541

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
38
Messages
277
Threads
38
Messages
277

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
122
Messages
935
Threads
122
Messages
935

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
309
Messages
3,542
Threads
309
Messages
3,542

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
1,373
Messages
5,141
Threads
1,373
Messages
5,141

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
403
Threads
16
Messages
403