FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
41
Bình luận
655
Chủ đề
41
Bình luận
655

Kho tranh ảnh

Chủ đề
100
Bình luận
678
Chủ đề
100
Bình luận
678

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
202
Bình luận
1,465
Chủ đề
202
Bình luận
1,465

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
394
Bình luận
4,220
Chủ đề
394
Bình luận
4,220

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
1,718
Bình luận
6,246
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
1,718
Bình luận
6,246

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
18
Bình luận
433
Chủ đề
18
Bình luận
433