FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
43
Bình luận
672
Chủ đề
43
Bình luận
672

Kho tranh ảnh

Chủ đề
113
Bình luận
736
Chủ đề
113
Bình luận
736

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
234
Bình luận
1,697
Chủ đề
234
Bình luận
1,697

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
454
Bình luận
4,758
Chủ đề
454
Bình luận
4,758

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
1,905
Bình luận
7,093
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
1,905
Bình luận
7,093

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
18
Bình luận
435
Chủ đề
18
Bình luận
435