FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
HƯỚNG DẪN và NỘI QUY

Đại Sảnh Chung

Người mới hãy ghé đọc Hướng dẫn và Nội quy.
Chủ đề
54
Bình luận
886
Chủ đề
54
Bình luận
886

Kho tranh ảnh

Chủ đề
417
Bình luận
1,456
Chủ đề
417
Bình luận
1,456

Fanfic thường quy

Dành cho mọi đối tượng
Chủ đề
475
Bình luận
2,694
Chủ đề
475
Bình luận
2,694

Fanfic ship only

That ship has sailed!
Chủ đề
876
Bình luận
8,254
Chủ đề
876
Bình luận
8,254

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Chủ đề
3,458
Bình luận
10,558
Sub-forums:
  1. Thường quy
  2. Ship only
Chủ đề
3,458
Bình luận
10,558

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Chủ đề
22
Bình luận
489
Chủ đề
22
Bình luận
489