• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
24
Messages
216
Threads
24
Messages
216

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
288
Messages
3,278
Threads
288
Messages
3,278

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
1,095
Messages
4,514
Threads
1,095
Messages
4,514

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
393
Threads
16
Messages
393