FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
28
Bình luận
294
Chủ đề
28
Bình luận
294

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
19
Bình luận
152
Chủ đề
19
Bình luận
152

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
30
Bình luận
171
Chủ đề
30
Bình luận
171

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
8
Bình luận
41
Chủ đề
8
Bình luận
41

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
18
Bình luận
116
Chủ đề
18
Bình luận
116

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
27
Bình luận
224
Chủ đề
27
Bình luận
224

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
9
Bình luận
115
Chủ đề
9
Bình luận
115