FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
49
Bình luận
377
Chủ đề
49
Bình luận
377

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
31
Bình luận
201
Chủ đề
31
Bình luận
201

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
64
Bình luận
337
Chủ đề
64
Bình luận
337

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
32
Bình luận
136
Chủ đề
32
Bình luận
136

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
34
Bình luận
154
Chủ đề
34
Bình luận
154

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
62
Bình luận
369
Chủ đề
62
Bình luận
369

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
19
Bình luận
153
Chủ đề
19
Bình luận
153