• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
31
Bình luận
306
Chủ đề
31
Bình luận
306

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
20
Bình luận
161
Chủ đề
20
Bình luận
161

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
36
Bình luận
193
Chủ đề
36
Bình luận
193

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
11
Bình luận
53
Chủ đề
11
Bình luận
53

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
18
Bình luận
116
Chủ đề
18
Bình luận
116

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
35
Bình luận
281
Chủ đề
35
Bình luận
281

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
10
Bình luận
118
Chủ đề
10
Bình luận
118