FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
20
Bình luận
248
Chủ đề
20
Bình luận
248

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
14
Bình luận
136
Chủ đề
14
Bình luận
136

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
27
Bình luận
136
Chủ đề
27
Bình luận
136

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
7
Bình luận
40
Chủ đề
7
Bình luận
40

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
15
Bình luận
77
Chủ đề
15
Bình luận
77

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
21
Bình luận
168
Chủ đề
21
Bình luận
168

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
7
Bình luận
100
Chủ đề
7
Bình luận
100