FANCLUB

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Trụ Sở Liên Minh

Khu vực sinh hoạt chung của tất cả các nhân vật
Chủ đề
18
Bình luận
161
Chủ đề
18
Bình luận
161

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
53
Bình luận
367
Chủ đề
53
Bình luận
367

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
47
Bình luận
222
Chủ đề
47
Bình luận
222

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
77
Bình luận
345
Chủ đề
77
Bình luận
345

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
41
Bình luận
157
Chủ đề
41
Bình luận
157

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
48
Bình luận
173
Chủ đề
48
Bình luận
173

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
89
Bình luận
398
Chủ đề
89
Bình luận
398

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
152
Bình luận
385
Sub-forums:
  1. Phòng tài liệu
Chủ đề
152
Bình luận
385