FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
45
Bình luận
371
Chủ đề
45
Bình luận
371

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
27
Bình luận
196
Chủ đề
27
Bình luận
196

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
52
Bình luận
309
Chủ đề
52
Bình luận
309

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
25
Bình luận
120
Chủ đề
25
Bình luận
120

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
27
Bình luận
136
Chủ đề
27
Bình luận
136

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
48
Bình luận
321
Chủ đề
48
Bình luận
321

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
16
Bình luận
150
Chủ đề
16
Bình luận
150