FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
34
Bình luận
333
Chủ đề
34
Bình luận
333

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
23
Bình luận
171
Chủ đề
23
Bình luận
171

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
38
Bình luận
201
Chủ đề
38
Bình luận
201

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
14
Bình luận
62
Chủ đề
14
Bình luận
62

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
27
Bình luận
134
Chủ đề
27
Bình luận
134

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
36
Bình luận
286
Chủ đề
36
Bình luận
286

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
12
Bình luận
138
Chủ đề
12
Bình luận
138