FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Chủ đề
14
Bình luận
220
Chủ đề
14
Bình luận
220

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Chủ đề
12
Bình luận
117
Chủ đề
12
Bình luận
117

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Chủ đề
7
Bình luận
71
Chủ đề
7
Bình luận
71

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Chủ đề
5
Bình luận
35
Chủ đề
5
Bình luận
35

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Chủ đề
9
Bình luận
62
Chủ đề
9
Bình luận
62

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Chủ đề
9
Bình luận
123
Chủ đề
9
Bình luận
123

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Chủ đề
2
Bình luận
71
Chủ đề
2
Bình luận
71