FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Threads
11
Messages
200
Threads
11
Messages
200

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Threads
9
Messages
99
Threads
9
Messages
99

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
5
Messages
68
Threads
5
Messages
68

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Threads
2
Messages
32
Threads
2
Messages
32

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Threads
7
Messages
53
Threads
7
Messages
53

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
7
Messages
76
Threads
7
Messages
76

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
83
Threads
3
Messages
83