[DuongLy's Showroom] Fanart TCCT của tui.

SullenKitten

Gà con tiến hóa
Bình luận
22
Số lượt thích
24
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Tôn Tường
#1
1. CP Tống Tằng (Tống Kỳ Anh x Tằng Tín Nhiên), vẽ theo pose miễn phí có sẵn trên pinterest.
Credit: Đặng Hương (Sullen Kitten).

===============================
Mọi người nếu muốn mang đi đâu thì cứ mang. Ghi cho tui cái credit là được rồi ạ.
 
Last edited:
Số lượt thích: Hoang

Bình luận bằng Facebook