[Toàn viên] Series Toàn Chức Nhật Thường - P.H.Wang

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#1
Tác giả: P.H.Wang
Tình trạng: raw.

Ban đầu là Song Hoa chủ, sau có các CP Chu Tường, Hàn Trương, Dụ Hoàng, Tán Tu.
Lượng dou Non CP rất nhiều.

Vì lượng dou lớn (tầm 300 truyện), Lá up khá lộn xộn, không phải mỗi post mỗi dou, nhưng thường mỗi dou sẽ bắt đầu bằng dòng chữ Toàn Chức Nhật Thường siêu bự phía trên, dou nào không có sẽ được up thành post riêng hoặc spoiler riêng. Bạn nào nhận xin cmt bên dưới thứ tự truyện theo post. VD: "Mình nhận dou thứ 2 của post #38."

Dou nào là Non CP, edit xong nhớ đăng qua box Non CP nha bạn.
 
Last edited:

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#2
 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#3 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#4

 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#5 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#6
 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#7


 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#8

 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#9

 

张佳乐头上的小花儿

To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Messages
4,626
Likes
4,672
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#10
 

Bình luận bằng Facebook