Search results

  1. Mạc bất Phàm

    [Thảo luận] Tại sao vinh quang có nhiều gamer nữ mà các game khác ngoài đời không có?

    Do định kiến xã hội của VN thôi chứ nữ game thủ không ít đâu. Scarlett Sc2 nè, alliestrasza HS nè, vân vân và mây mây ...còn nhiều người khác không nổi tiếng vì tâm truy cầu thắng lợi, danh vọng không đủ hoặc đơn giản là chưa đủ kỹ năng để gây chú ý. Sau tất cả thể thao chỉ tôn vinh người có...
  2. Mạc bất Phàm

    vô nghĩa

    vô nghĩa