Những người đã thích bình luận số 1

 1. Hàn Chiêu Thiến

  Lure like như hack From Đà Lạt
  • Bình luận
   654
  • Số lượt thích
   2,091
 2. YuJuan

  Gà con lon ton From Việt Nam
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   0
 3. ButNgonPhi

  Lure like như hack From Hàng Châu
  • Bình luận
   357
  • Số lượt thích
   4,064
 4. Cố Tiểu Hoành

  Người chơi công hội From Hanoi
  • Bình luận
   79
  • Số lượt thích
   404
 5. KaoriShun

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   14
  • Số lượt thích
   137
 6. Tương Du

  Máy cày level From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   178
  • Số lượt thích
   552
 7. Hóng chuyện 24/7

  Dân thường Máy Chủ 10 From Bắc Kinh
  • Bình luận
   31
  • Số lượt thích
   66
 8. cây cỏ

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   155
  • Số lượt thích
   537
 9. Thobeo

  Lure like như hack
  • Bình luận
   442
  • Số lượt thích
   2,988
 10. Katakara

  Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường From Nơi nào xa xa ấy
  • Bình luận
   477
  • Số lượt thích
   3,418
 11. Thu Vàng

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   10
  • Số lượt thích
   64
 12. Thưởng Nguyệt

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   20
  • Số lượt thích
   171
 13. Trà

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 14. Mều Tinh

  Lure like như hack 18 From Hành tinh của loài Mèo :v
  • Bình luận
   260
  • Số lượt thích
   1,497
 15. Mây Cuối Trời

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   3
 16. Tsuki

  Người chơi công hội 19 From Cái ổ nho nhỏ của Miêu
  • Bình luận
   136
  • Số lượt thích
   467
 17. Gingitsune

  Phán quan Tự Sát, Phong Đô đại quái
  • Bình luận
   586
  • Số lượt thích
   3,756
 18. Đỗ Tiểu Bạch

  Lure like như hack From Nằm vùng ở Luân Hồi
  • Bình luận
   602
  • Số lượt thích
   2,471
 19. shinsl123

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 20. Nguyễn Dương

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   29
  • Số lượt thích
   129
 21. Phi Tuyết

  Máy cày level
  • Bình luận
   114
  • Số lượt thích
   593
 22. Bội Bội

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   12
  • Số lượt thích
   20
 23. Nhociza

  Farm exp kiếm sống 20 From Hp
  • Bình luận
   97
  • Số lượt thích
   115
 24. Mưa Đêm

  Gà con tiến hóa From lồng hấp bánh bao
  • Bình luận
   3
  • Số lượt thích
   17
 25. Túc Liên

  Enthusiastic Dramatist
  • Bình luận
   237
  • Số lượt thích
   1,226
 26. Guỳn guýn <(^0^)/

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   10
  • Số lượt thích
   24
 27. Piupiu

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   29
  • Số lượt thích
   80
 28. Triệu Phong Linh

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   76
  • Số lượt thích
   311
 29. Aki

  Người chơi công hội From Đâu đó trên thế giới
  • Bình luận
   225
  • Số lượt thích
   407
 30. Nhạn Hồi Hoa Lạc

  Dân thường Máy Chủ 10 21 From Bắc Ninh
  • Bình luận
   41
  • Số lượt thích
   55
 31. Dragas Terus

  Phó bản trăm người From Phi Linh Môn
  • Bình luận
   124
  • Số lượt thích
   335
 32. Neko-chan

  Nông dân công nghiệp
  • Bình luận
   189
  • Số lượt thích
   996
 33. meilling

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   0
 34. Tử Nhạn

  Máy cày level
  • Bình luận
   462
  • Số lượt thích
   565
 35. oomi

  Đốm trắng giữa đại mạc From Thanh Đảo
  • Bình luận
   478
  • Số lượt thích
   3,126
 36. Cục Than Trôi Sông

  Gà con lon ton 19 From Hà Nội
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   0
 37. An Dĩ Duyệt

  Người chơi công hội From Bắc Kinh
  • Bình luận
   106
  • Số lượt thích
   469
 38. Tiểu thủ lưỡng hàn

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   5
  • Số lượt thích
   4
 39. Châu Thiên

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   56
  • Số lượt thích
   190
 40. Tự Tiếu

  Dân thường Máy Chủ 10 From SG
  • Bình luận
   49
  • Số lượt thích
   74
 41. Mèo lười yêu lá

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   4
  • Số lượt thích
   24
 42. Nữ thần Vinh Quang

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   17
  • Số lượt thích
   21
 43. mojata98

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   9
  • Số lượt thích
   15
 44. Chianti

  Sad Chi : ( From Khác
  • Bình luận
   306
  • Số lượt thích
   2,436