• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

Những người đã thích bình luận số 1

 1. Hóng chuyện 24/7

  Phó bản trăm người From Bắc Kinh
  • Bình luận
   59
  • Số lượt thích
   337
 2. FanPD

  Lure like như hack From HCMC
  • Bình luận
   320
  • Số lượt thích
   1,937
 3. Phong hạ

  Máy cày level
  • Bình luận
   350
  • Số lượt thích
   630
 4. Quân Y Hoàng

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   52
  • Số lượt thích
   459
 5. Gingitsune

  Phán quan Tự Sát, Phong Đô đại quái
  • Bình luận
   621
  • Số lượt thích
   4,547
 6. Katakara

  Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường From Nơi nào xa xa ấy
  • Bình luận
   655
  • Số lượt thích
   4,758
 7. Thobeo

  Lure like như hack
  • Bình luận
   611
  • Số lượt thích
   4,564
 8. Tương Du

  Nông dân công nghiệp From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   249
  • Số lượt thích
   889
 9. Cú mèo

  Người chơi công hội From Thảo Nguyên Xanh Bao La
  • Bình luận
   51
  • Số lượt thích
   480