Những người đã thích bình luận số 1

 1. Hàn Chiêu Thiến

  Lure like như hack From Đà Lạt
  • Bình luận
   655
  • Số lượt thích
   2,107
 2. Băng Ly

  Cống hiến cấp cao
  • Bình luận
   219
  • Số lượt thích
   1,224
 3. FanPD

  Lure like như hack From HCMC
  • Bình luận
   287
  • Số lượt thích
   1,615
 4. Mều Tinh

  Lure like như hack 18 From Hành tinh của loài Mèo :v
  • Bình luận
   260
  • Số lượt thích
   1,500
 5. Himayunan

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   173
  • Số lượt thích
   294
 6. JayN

  Phó bản trăm người From hàng xóm của Wu Xuefeng
  • Bình luận
   70
  • Số lượt thích
   295
 7. Katakara

  Chuột trắng Kho lương, moi gạo kiếm đường From Nơi nào xa xa ấy
  • Bình luận
   481
  • Số lượt thích
   3,484
 8. Châu Thiên

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   56
  • Số lượt thích
   190
 9. cây cỏ

  Người chơi công hội
  • Bình luận
   156
  • Số lượt thích
   542
 10. Chianti

  Sad Chi : ( From Khác
  • Bình luận
   306
  • Số lượt thích
   2,436
 11. Đỗ Tiểu Bạch

  Lure like như hack From Nằm vùng ở Luân Hồi
  • Bình luận
   602
  • Số lượt thích
   2,476
 12. dandelion

  Gà con lon ton From Quảng Châu
  • Bình luận
   4
  • Số lượt thích
   6
 13. 张佳乐头上的小花儿

  To sleep the sleep of the just and innocent
  • Bình luận
   7,493
  • Số lượt thích
   12,455
 14. Tịch Vũ

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   14
  • Số lượt thích
   41
 15. Ú chỉ thích ăn ngủ

  Lù khù ôm cái lu chạy mất
  • Bình luận
   291
  • Số lượt thích
   2,406