Những người đã thích bình luận số 4

 1. Hàn Chiêu Thiến

  Lure like như hack From Đà Lạt
  • Bình luận
   654
  • Số lượt thích
   2,091
 2. Tương Du

  Máy cày level From Công hội Hư Không
  • Bình luận
   178
  • Số lượt thích
   552
 3. Gingitsune

  Phán quan Tự Sát, Phong Đô đại quái
  • Bình luận
   586
  • Số lượt thích
   3,756
 4. Chianti

  Sad Chi : ( From Khác
  • Bình luận
   306
  • Số lượt thích
   2,436