Những người đã thích bình luận số 1

 1. Đỗ Tiểu Bạch

  Lure like như hack From Nằm vùng ở Luân Hồi
  • Bình luận
   602
  • Số lượt thích
   2,299
 2. Mều Tinh

  Nông dân công nghiệp 17 From Hành tinh của loài Mèo :v
  • Bình luận
   213
  • Số lượt thích
   846
 3. Mặc Khuynh

  Gà con lon ton From nơi có nắng ( ̄▽ ̄)ノ
  • Bình luận
   0
  • Số lượt thích
   7
 4. oomi

  Đốm trắng giữa đại mạc From Thanh Đảo
  • Bình luận
   467
  • Số lượt thích
   2,827
 5. Bội Bội

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   12
  • Số lượt thích
   20
 6. Hoàng thiếu fan

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   1
  • Số lượt thích
   1
 7. kinhhoa

  Phó bản trăm người
  • Bình luận
   115
  • Số lượt thích
   275
 8. giaule0310

  Gà con lon ton
  • Bình luận
   3
  • Số lượt thích
   3
 9. Châu Thiên

  Farm exp kiếm sống
  • Bình luận
   56
  • Số lượt thích
   187
 10. Lam Lam

  Dân thường Máy Chủ 10
  • Bình luận
   46
  • Số lượt thích
   57
 11. HolySammy

  Gà con tiến hóa
  • Bình luận
   12
  • Số lượt thích
   35
 12. Mộc Liên Vũ Thanh

  Dân thường Máy Chủ 10 From Quảng Châu
  • Bình luận
   16
  • Số lượt thích
   69
 13. fanofhiruma

  Gà con tiến hóa 30
  • Bình luận
   7
  • Số lượt thích
   24