Vịt Xinh Xắn

Bơi bơi trong bể bún bạt ngàn~~
Team
Lam Vũ
Fan não tàn của
Chow Chow ^_^/(Lão Lâm nữa hí hí)

Signature