nmnguyet

Luôn wuay wuồng mỗi khi dịch cổ trang :)
Birthday
7/11/00 (Age: 18)
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Kiểu Nhất Phàm Tiểu Thiên Sứ

Signature

Có hứng mời ghé chơi: Động Cầu Vồng

Followers