• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

Gingitsune

Thích truyện võng du, nhưng chơi thủ tàn; thích ăn, không nấu; thích ngủ, thức khuya ~~~ Nhân sinh lưỡng nan toàn :D
Birthday
September 29
Location
Sài Gòn
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Diệp All mới là vương đạo!!!

Signature

Muốn cao lãnh lại muốn dương quang? Muốn lý trí lại muốn nhiệt huyết? Muốn đen lại muốn vàng? Chờ gì nữa, hãy bay vào vòng ôm ấp của Diệp Hoàng!!!
[Mừng SN Dụ Văn Châu 2019] Lại Cắm Hoa Mai Say Lạc Dương

Followers