HolySammy
Joined
Số lượt thích
35

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hôm nay chơi Lol gặp 1 ông đặt tên Quân Mạc Tiếu thật . Obama ơi ngày xưa chưa đọc truyện thì không có mô tê răng rựa. Này đúng là duyên tiền định kkk
    Chờ có người post bài về Sugar tỉ. Chơi Lol cứ nghĩ đến tỉ là nghĩ đến Pháp sư ft. sát thủ như Ahri chẳng hạn hoặc Riven, Fiora.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…