Hóng chuyện 24/7
Joined
Số lượt thích
719

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cuộc đời thật éo le...
    Bình thường đăng thì không sao. Ba ngày trước vẫn ok, hôm qua vẫn ổn, sáng nay vẫn không có gì, vậy mà ông trời cứ dở chứng. Đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại xảy ra chuyện!!!!!
    Hỏng hết rồi!!!
    Lại phải đi làm lại từ đầu!!!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…