Aki

Tui là Aki! Ừ! Là Aki đó! Đừng có nhầm!!!
Tui chỉ hốt phong bì không lấy tem! Mong mọi người lấy tem rồi chừa phong bì cho tui ><!!!!!!
Birthday
March 25
Website
https://www.wattpad.com/user/AkiMiyuki
Location
Đâu đó trên thế giới
Fan não tàn của
Hàn đội và Diệp ma!!!!!!>^<

Contact

Facebook
Mya.142
Twitter
ZuinaShien

Following

Followers