• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

Aki

Tui là Aki! Ừ! Là Aki đó! Đừng có nhầm!!!
Tui chỉ hốt phong bì không lấy tem! Mong mọi người lấy tem rồi chừa phong bì cho tui ><!!!!!!
Birthday
March 25
Website
https://www.wattpad.com/user/AkiMiyuki
Location
Đâu đó trên thế giới
Fan não tàn của
Hàn đội và Diệp ma!!!!!!>^<

Contact

Facebook
Mya.142
Twitter
ZuinaShien

Following

Followers