Recent content by 张佳乐头上的小花儿

 1. 张佳乐头上的小花儿

  Những điều sai trái khi đu couple Toàn Chức- Đời shipper vốn không dễ sống

  1. Đảng viên Hàn Trương làm fic trấn đảng Hàn Diệp (một cái lá nào đó) 2. Đảng viên Hàn Diệp làm fic trấn đảng Hàn Trương (một con chim nào đó) 3. 70% Hoa phấn của Disc Toàn Chức là All Lạc (quỳ tạ tội Đại Tôn), kể cả má ruột Đại Tôn (một cái lá nào đó x2, quỳ tạ tội Đại Tôn x2) 4. Diệp All...
 2. 张佳乐头上的小花儿

  [Song Hoa] Piece

  09. Lần thứ tư muộn quy Trương Giai Lạc tỉnh lại đích lúc Tôn Triết Bình đã rời giường. Hắn không biết đêm qua Tôn Triết Bình khi nào về, cũng không nhớ mình ngao đến vài điểm, bên cạnh có người ngủ qua đích vết tích, còn có dư ôn. Hắn bò lên xoa xoa con mắt, để trần trên người đồng...
 3. 张佳乐头上的小花儿

  [Song Hoa] Piece

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 4. 张佳乐头上的小花儿

  Còn hàng [Song Hoa] Tuyển Tập Đoản & Trung Thiên

  Người Giết Chóc . Summary: Dùng manhua "GANTZ giết chóc đô thị " làm bối cảnh đích nửa AU Máu tanh bạo lực hiếu kỳ tình tiết có, mời thật cẩn thận! GANTZ quy tắc thoáng nhiều, không lớn đích BUG xin mời mặc kệ đi OOC Notes: Dùng manhua "GANTZ giết chóc đô thị " làm bối cảnh đích nửa AU...
 5. 张佳乐头上的小花儿

  Công việc [Project] Cộng Hòa Quốc chi Kiếm

  Vì không sắp xếp được thời gian, editor Tán Ô Nhỏ của bộ 3 cần tìm người nhận lại 8 chương từ 51 - 57 + profile Tán. Lịch đăng là 26/8, một chương khoảng 4k5 chữ. Có thể nhận lẻ/trọn gói. @FanPD đã nhận lại 2 chương 56 - 57. @Neko-chan đã nhận lại profile Tán ca. Cảm ơn 2 bạn <3 Hiện vẫn còn...
 6. 张佳乐头上的小花儿

  13 fic Dụ Sở... -> box Kho convert -> Ship only

  13 fic Dụ Sở... -> box Kho convert -> Ship only
 7. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Warm Sun

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 8. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Vân Thường Độ Châu

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 9. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Tinh Hải

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 10. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Thanh Sơn Tuế Vãn

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 11. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Tên Khác - Mối Quan Hệ Ác Liệt Và Dị Ứng

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 12. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Rượu Không Say Người

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 13. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Phì Trạch Khoái Lạc Thủy

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 14. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Nơi Bắt Đầu

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 15. 张佳乐头上的小花儿

  Chưa dịch [Dụ Sở] Lễ Vật

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...