• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

oomi

BÁ KHÍ HÙNG ĐỒ
-All for Glory (๑•̀ㅂ•́)و✧-
"Bất kể trước mặt là gì, Bá Đồ chỉ tiến không lùi"
___

Có việc cần xin hãy để lại lời nhắn ở đâu đó trong mấy bài đăng hoặc fb dưới đây..
Birthday
September 18
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Bá Đồ Bá Đồ Bá Đồ (๑•̀ㅂ•́)و✧

Contact

Facebook
100013948635440

Followers