Recent content by Thobeo

 1. Thobeo

  Hoàn [Khưu Kiều] Nam Bắc Phân Tranh

  Nam Bắc phân tranh CP: Khưu Phi x Kiều Nhất Phàm hướng nguyên Tác giả: 瓶沁_bottley Edit: Thobeo Cách đây không lâu, cp Bắc Nam được bàn tán rầm rộ trên Weibo, tỷ lệ tán thành Nam Bắc hay Bắc Nam 50-50. Đảng Bắc Nam cảm thấy đàn ông vạm vỡ phương Bắc làm sao có thể nằm dưới mấy tên yếu đuối...
 2. Thobeo

  Hoàn [Khưu Kiều] Đạt Lạp Băng Ba

  ╰⊱♥⊱╮ღ꧁Đạt Lạp Băng Ba꧂ღ╭⊱♥≺ CP: Hoàng tử Khưu Phi x Rồng con Kiều Nhất Phàm Tác giả: 纤尘。 Edit: Thobeo Tên fic là tên một bài hát kể về chuyện dũng sĩ giết rồng cứu công chúa, nội dung nhảm nhí y như fic dưới đây :v 1. "Tại sao ngươi muốn bắt ta?" "Bời vì ... bởi vì mọi người đều nói rằng...
 3. Thobeo

  Hoàn [Cao Kiều] [ABO] Phá kén

  á á :haha
 4. Thobeo

  [Chu Diệp] Tiền Bối, Tiếp Chiêu

  á cưng quá :haha
 5. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Tuyết, hồ ly, quang ảnh

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 6. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Trúc mã trúc mã

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 7. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Trong ngoài bất nhất

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 8. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Tình yêu không lý tưởng

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 9. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Thói xấu trong sinh hoạt hằng ngày

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 10. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Thói quen thường nhật

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 11. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Như dệt cửi

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 12. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Hiểu biết sâu sắc, ánh mắt giao lưu

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 13. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Giao dịch tình yêu

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 14. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Đèn tuyết

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...
 15. Thobeo

  Chưa dịch [Chu Diệp] Hắn không biết

  Chú ý: 1. Truyện bạn đang đọc được cung cấp bởi Vòng Quay Tự Sát - Hội các editor/writer fandom Toàn Chức Việt. Bọn mình làm việc mỗi ngày để làm giàu cho fandom, hoan nghênh bạn tham gia! 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào box Convert, hãy ghé Thư viện truyện để biết thêm thông tin cho cả...