Phồn hoa huyết cảnh
Joined
Số lượt thích
65

Profile posts Latest activity Postings About

  • Vấp ngã liền đứng lên một lần nữa, bị thương thì tự mình liếm sạch sẽ, bị khinh thường cũng không thèm để ý.

    Không có Vương Triều thảm bại không dậy nổi.

    —— Gia Thế trở về.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…