Trúc 1m8

Birthday
Tháng Bảy 5
Location
trong tim trương phó
Team
Lam Vũ

Signature

“队长 ,你知道—
我一直都对你抱有幻想 ,
啊 ,很美好的幻想。”

Followers