FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
14
Messages
287
Threads
14
Messages
287

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
19
Messages
176
Threads
19
Messages
176

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
51
Messages
430
Threads
51
Messages
430

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
207
Messages
2,545
Threads
207
Messages
2,545

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
486
Messages
2,525
Threads
486
Messages
2,525

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
15
Messages
361
Threads
15
Messages
361