FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
18
Messages
194
Threads
18
Messages
194

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
40
Messages
363
Threads
40
Messages
363

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
151
Messages
2,107
Threads
151
Messages
2,107

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
357
Messages
2,266
Threads
357
Messages
2,266

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
15
Messages
356
Threads
15
Messages
356