FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
18
Messages
315
Threads
18
Messages
315

Kho tranh ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
21
Messages
184
Threads
21
Messages
184

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
63
Messages
562
Threads
63
Messages
562

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
232
Messages
2,787
Threads
232
Messages
2,787

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
789
Messages
3,501
Threads
789
Messages
3,501

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
16
Messages
387
Threads
16
Messages
387