• DIỄN ĐÀN TOÀN CHỨC CAO THỦ

FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Threads
12
Messages
197
Threads
12
Messages
197

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Threads
7
Messages
89
Threads
7
Messages
89

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
4
Messages
58
Threads
4
Messages
58

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Threads
2
Messages
29
Threads
2
Messages
29

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Threads
6
Messages
39
Threads
6
Messages
39

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
7
Messages
73
Threads
7
Messages
73

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
77
Threads
3
Messages
77