FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Threads
12
Messages
190
Threads
12
Messages
190

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Threads
7
Messages
82
Threads
7
Messages
82

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
4
Messages
52
Threads
4
Messages
52

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Threads
2
Messages
27
Threads
2
Messages
27

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Threads
6
Messages
37
Threads
6
Messages
37

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
7
Messages
72
Threads
7
Messages
72

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
76
Threads
3
Messages
76