FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!
NỘI QUY BOX FANCLUB

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Threads
7
Messages
169
Threads
7
Messages
169

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Threads
4
Messages
68
Threads
4
Messages
68

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
3
Messages
40
Threads
3
Messages
40

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Threads
2
Messages
25
Threads
2
Messages
25

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Threads
6
Messages
36
Threads
6
Messages
36

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
6
Messages
55
Threads
6
Messages
55

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
74
Threads
3
Messages
74