Thất Đại Tội (Paro)

Dạ Vũ Thanh Phiền

Farm exp kiếm sống
Messages
95
Likes
183
Location
Quảng Châu
Team
Lam Vũ
Fan não tàn của
Lam Vũ - Hoàng Thiếu Thiên; Yên Vũ - Sở Vân Tú
#1
Tên: Thất Đại Tội.

Artist: +Kaede+

Thể loại: Fanart, Paro.

Models: Quân Mạc Tiếu, Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân, Lưu Mộc, Vương Bất Lưu Hành, Sách Khắc Tát Nhĩ, Dạ Vũ Thanh Phiền, Diệt Sinh Linh.
 

Dạ Vũ Thanh Phiền

Farm exp kiếm sống
Messages
95
Likes
183
Location
Quảng Châu
Team
Lam Vũ
Fan não tàn của
Lam Vũ - Hoàng Thiếu Thiên; Yên Vũ - Sở Vân Tú
#2
Link tổng:
Lust - Chu Trạch Khải Nhất Thương Xuyên Vân:
Greed - Tiêu Thời Khâm Diệt Sinh Linh:
Gluttony - Hoàng Thiếu Thiên Lưu Mộc:
Hunter - Vương Kiệt Hi Vương Bất Lưu Hành:
Sloth - Diệp Tu Quân Mạc Tiếu: https://i.imgur.com/lOdDlTK.jpg

Wrath - Hoàng Thiếu Thiên Dạ Vũ Thanh Phiền: https://i.imgur.com/MJfXYpb.jpg

Pride - Tôn Tường Nhất Diệp Chi Thu: https://i.imgur.com/thcbhaI.jpg

Envy - Dụ Văn Châu Sách Khắc Tát Nhĩ: https://i.imgur.com/bGeyEjp.jpg
 
Messages
1,997
Likes
1,745
Team
Bách Hoa
Fan não tàn của
Nhìn hình
#4
Hình như imgur ko có tính năng copy nguyên list như bên imgbb. Nếu post một list hình thì bên imgbb tiện hơn í bạn (một đứa đã thử cả 2 thằng phát biểu)