CryingDevil.
Joined
Likes
129

Profile posts Latest activity Postings About

  • Kiếm thánh đại đại chúc anh sinh nhật vui vẻ hạnh phúc a~ tuần nay em đang bận ghê nên chưa làm gì chúc mừng sn anh được, nhưng em hứa t9 sẽ bù fic Hoàng Dụ cho anh a~ chúc cho anh lúc nào cũng tỏa sáng như ánh nặt trời ^3< ♡ gửi anh ngàn trái tym ♡♡♡♡♡♡♡♡
    "Kể cả khi tổ đội tội phạm không còn nữa, kể cả khi Đường Tam Đả đã không còn thuộc về Lâm Kính Ngôn nữa, thậm chí khi Hô Khiếu chẳng có đến một chiếc cúp quán quân nào, em vẫn sẽ mãi ủng hộ Hô Khiếu. Hô Khiếu vô địch!"
    Sắp sn Sở đội vẫn chưa làm xong hàng tặng sn ... phải làm sao đây làm sao đây
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…