FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.
Không couple là tác phẩm không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là tác phẩm có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
NỘI QUY BOX FANMADE

Đại Sảnh Chung

Threads
12
Messages
130
Threads
12
Messages
130

Góc phim ảnh

Đọc kỹ phần WARNING phía trên Đại Sảnh Chung.
Threads
12
Messages
145
Threads
12
Messages
145

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
34
Messages
310
Threads
34
Messages
310

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
99
Messages
1,317
Threads
99
Messages
1,317

Kho truyện convert

Đồng nhân Toàn Chức mênh như cái mông.
Threads
265
Messages
1,715
Threads
265
Messages
1,715

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
12
Messages
283
Threads
12
Messages
283