FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.

Góc phim ảnh

Không couple là art & clip không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là art & clip có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
8
Messages
82
Threads
8
Messages
82

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
31
Messages
246
Threads
31
Messages
246

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
242
Messages
2,076
Threads
242
Messages
2,076

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
12
Messages
246
Threads
12
Messages
246

Ổ gei

Tìm kiếm đồng râm ra khơi. Warning như trên.
Threads
3
Messages
117
Threads
3
Messages
117