FANMADE - Fic, art & clip

Từ đây trở xuống là fanmade. KHÔNG PHẢI tình tiết thật.

Góc phim ảnh

Không couple là art & clip không chứa yếu tố tình cảm.
Có couple là art & clip có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
3
Messages
39
Threads
3
Messages
39

Đồng nhân KHÔNG couple

Fanfic không chứa yếu tố tình cảm
Threads
22
Messages
134
Threads
22
Messages
134

Đồng nhân CÓ couple

Fanfic có chứa yếu tố tình cảm. Warning: có thể có BOY LOVE hoặc GIRL LOVE!
Threads
137
Messages
1,222
Threads
137
Messages
1,222

CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.
Threads
9
Messages
193
Threads
9
Messages
193

Giới thiệu ổ gei

Tìm kiếm đồng râm ra khơi. Warning như trên.
Threads
3
Messages
94
Threads
3
Messages
94