FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Threads
6
Messages
152
Threads
6
Messages
152

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Threads
3
Messages
64
Threads
3
Messages
64

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
3
Messages
33
Threads
3
Messages
33

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Threads
2
Messages
23
Threads
2
Messages
23

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Threads
5
Messages
29
Threads
5
Messages
29

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
4
Messages
41
Threads
4
Messages
41

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
56
Threads
3
Messages
56