FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!

Hưng Hân

Chiến đội quán quân, binh đoàn vương giả
Threads
5
Messages
136
Threads
5
Messages
136

Bá Đồ

Mười năm như một, trước sau như một
Threads
3
Messages
63
Threads
3
Messages
63

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
2
Messages
25
Threads
2
Messages
25

Vi Thảo

Sợi cỏ mong manh, trưởng thành thế giới
Threads
2
Messages
22
Threads
2
Messages
22

Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!
Threads
5
Messages
26
Threads
5
Messages
26

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
4
Messages
32
Threads
4
Messages
32

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
54
Threads
3
Messages
54