FANCLUB - Não tàn & proud

Cẩn thận. Từ đây trở xuống CÓ SPOIL!!!

Hưng Hân

Quán quân chi đội, vương giả chi sư
Threads
5
Messages
111
Threads
5
Messages
111

Bá Đồ

Mười năm như một, nhất như ký vãng
Threads
3
Messages
54
Threads
3
Messages
54

Lam Vũ

Chúng ta còn rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ
Threads
2
Messages
24
Threads
2
Messages
24

Vi Thảo

Khu khu vi thảo, khả dĩ thành nguyên
Threads
2
Messages
17
Threads
2
Messages
17

Luân Hồi

...
Threads
4
Messages
13
Threads
4
Messages
13

Chiến đội khác

Gia Thế, Bách Hoa, Lôi Đình, Hô Khiếu, Hư Không, Yên Vũ, Nghĩa Trảm...
Threads
4
Messages
21
Threads
4
Messages
21

Nhân vật khác

Các nhân vật không thuộc chiến đội
Threads
3
Messages
51
Threads
3
Messages
51